2.7 mm Biological Healing Plates

od 262 kn + PDV

Šifra artikla: EM185984

Tehničke karakteristike:

Ovi implantati dizajnirani su da izdrže savijanje i torzijsko naprezanje tako što imaju punu sredinu. Rupe za vijke na krajevima pločice omogućuju implantatu da bude učvršćen u netaknute proksimalne i distalne fragmente, što znači da nema potrebe za anatomskim skraćivanjem dijafize. Korištenjem ove pločice u minimalno invazivnom pristupu minimizira oštećenja mekog tkiva oko mjesta prijeloma.

  • Širina pločice: 8.0 mm
  • Debljina pločice: 2.0 mm
  • Proizvođač: Eickemeyer (Njemačka)

Dostupni modeli:

  • EM185984 2.7 mm BH Plate – 6 Hole (duljina: 63 mm, širina: 8 mm)
  • EM185985 2.7 mm BH Plate – 6 Hole (duljina: 67 mm, širina: 8 mm)
  • EM185986 2.7 mm BH Plate – 7 Hole (duljina: 73 mm, širina: 8 mm)
  • EM185987 2.7 mm BH Plate – 7 Hole (duljina: 79 mm, širina: 8 mm)
  • EM185988 2.7 mm BH Plate – 8 Hole (duljina: 75 mm, širina: 8mm)
  • EM185989 2.7 mm BH Plate – 8 Hole (duljina: 81 mm, širina: 8mm)
  • EM185990 2.7 mm BH Plate – 8 Hole (duljina: 85 mm, širina: 8mm)