Sterilizacija

Klase autoklava:
N klasa – za sterilizaciju nezapakiranih punih instrumenata (npr.metal, guma, itd.)
S klasa – za sterilizaciju nezapakiranih i zapakiranih punih instrumenata, te manje količine poroznih materijala (tkanine, gaze, tupferi, itd.)
B klasa – najviša klasa za sterilizaciju nezapakiranih i zapakiranih punih i šupljih instrumenata (npr. kanile, igle, dentalne turbine itd), te poroznih materijala (tkanine, gaze, tupferi, itd.)