2.7 mm Biological Healing Plate

od 271 kn + PDV

Šifra artikla: EM98187377

Tehničke karakteristike:

Ovi implantati dizajnirani su da izdrže savijanje i torzijsko naprezanje tako što imaju punu sredinu. Rupe za vijke na krajevima pločice omogućuju implantatu da bude učvršćen u netaknute proksimalne i distalne fragmente, što znači da nema potrebe za anatomskim skraćivanjem dijafize.

  • Proizvođač: Eickemeyer (Njemačka)

Dostupni modeli:

  • EM98187377 2.7 mm Biological Healing Plate – 7 Hole (duljina: 70 mm, širina: 8 mm)
  • EM98187378 2.7 mm Biological Healing Plate – 8 Hole (duljina: 80 mm, širina: 8 mm)
  • EM98187387 2.7 mm Biological Healing Plate – 7 Hole (duljina: 80 mm, širina: 8 mm)
  • EM98187388 2.7 mm Biological Healing Plate – 8 Hole (duljina: 90 mm, širina: 8 mm)
  • EM98187397 2.7 mm Biological Healing Plate – 7 Hole (duljina: 90 mm, širina: 8 mm)
  • EM98187398 2.7 mm Biological Healing Plate – 8 Hole (duljina: 100 mm, širina: 8 mm)