3.5 mm Biological Healing Plates

od 290 kn + PDV

Šifra artikla: EM185991

Tehničke karakteristike:

Ovi implantati dizajnirani su da izdrže savijanje i torzijsko naprezanje tako što imaju punu sredinu. Rupe za vijke na krajevima pločice omogućuju implantatu da bude učvršćen u netaknute proksimalne i distalne fragmente, što znači da nema potrebe za anatomskim skraćivanjem dijafize. Korištenjem ove pločice u minimalno invazivnom pristupu minimizira oštećenja mekog tkiva oko mjesta prijeloma.

  • Širina pločice: 10.2 mm
  • Debljina pločice: 3.2 mm
  • Proizvođač: Eickemeyer (Njemačka)

Dostupni modeli:

  • EM185991 3.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 120 mm, širina: 10.2 mm)
  • EM185992 3.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 130 mm, širina: 10.2 mm)
  • EM185993 3.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 142 mm, širina: 10.2 mm)
  • EM185994 3.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 130 mm, širina: 10.2 mm)
  • EM185995 3.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 142 mm, širina: 10.2 mm)
  • EM185996 3.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 154 mm, širina: 10.2 mm)