Set za šivanje – apsorbirajući (trobrida obrnuta igla)

199 kn + PDV

Šifra artikla: EM050650

Dostupni modeli:

 • 050650 – igla: obrnuta igla, USP: 5/0, duljina: 70cm, metric: 1,     igla: 19mm)
 • 050651  – igla: obrnuta igla, USP: 4/0, duljina: 70cm, metric: 1,5,  igla: 19mm
 • 050658 – igla: obrnuta igla, USP: 4/0, duljina: 70cm, metric: 1,5,  igla: 24mm)
 • 050652 – igla: obrnuta igla, USP: 3/0, duljina: 70cm, metric: 2,    igla: 19mm)
 • 050659 – igla: obrnuta igla, USP: 3/0, duljina: 70cm, metric: 2,    igla: 24mm)
 • 050665 – igla: obrnuta igla, USP: 3/0, duljina: 70cm, metric: 2,    igla: 30mm)
 • 050653 – igla: obrnuta igla, USP: 2/0, duljina: 70cm, metric: 3,    igla: 19mm)
 • 050660 – igla: obrnuta igla, USP: 2/0, duljina: 70cm, metric: 3,    igla: 24mm)
 • 050666 – igla: obrnuta igla, USP: 2/0, duljina: 70cm, metric: 3,    igla: 30mm)
 • 050661 – igla: obrnuta igla, USP: 0,     duljina: 70cm, metric: 3,5, igla: 24mm)
 • 050667 – igla: obrnuta igla, USP: 0,     duljina: 70cm, metric: 3,5, igla: 30mm)
 • 050668 – igla: obrnuta igla, USP: 1,     duljina: 70cm, metric: 4,     igla: 30mm)

Tehničke karakteristike:

 • pleten i obložen apsorbirajućim materijalom
 • obložen kalcijevim stearatom i polikaprolaktonom
 • materijal: obložena poliglikolna kiselina
 • apsorpcija hidrolizom
 • vlačna čvrstoća: 84% nakon 14 dana, 23% nakon 28 dana
 • totalna apsorpcija: 60 do 90 dana
 • boja: ljubičasta
 • zemlja porijekla: Njemačka