Hematološki analizator – za kompletnu 4-djelnu diferencijalnu krvnu sliku

54.535 kn + PDV

Šifra artikla: VU2334

Tehničke karakteristike:

  • uređaj za analizu hematoloških parametara u punoj krvi, izuzetno je jednostavan za upotrebu i potrebno mu je samo 60 sekundi da izradi ko
  • prilikom početka mjerenja, 10 ul pune krvi automatski aspirira, pa tako nije potrebna priprema uzoraka
  • rezultati se automatski prebacuju u software za upravljanje podacima
  • tehnologija impedancije osigurava pouzdane rezultate – kako i kod zdravih životinja, tako i kod onih bolesnih
  • uređaj analizira krv 9 različitih životinja i sa samo 10 ul pune krvi mjeri eritrocite, trombocite, leukocite, hemoglobin i eritrocitne konstante
  • za pse, mačke i konje analizator posjeduje unaprijed instalirane postavke, te izrađuje 4-djelnu diferencijalnu krvnu sliku koja uključuje leukocite, limfocite, monocite, granulocite i eozinofile
  • ostalim životinjama (zečevi, miševi, štakori, goveda, svinje i ovce) analizom se identificira kompletni broj krvnih stanica
  • rezultati se prikazuju u 18 parametara, 3 histograma, te 4-djelnom diferencijacijom za pse, mačke i konje
  • cijena jedne krvne slike do 12,00 kn