4.5 mm Biological Healing Plates

od 425 kn + PDV

Šifra artikla: EM185997

Tehničke karakteristike:

Ovi implantati dizajnirani su da izdrže savijanje i torzijsko naprezanje tako što imaju punu sredinu. Rupe za vijke na krajevima pločice omogućuju implantatu da bude učvršćen u netaknute proksimalne i distalne fragmente, što znači da nema potrebe za anatomskim skraćivanjem dijafize. Korištenjem ove pločice u minimalno invazivnom pristupu minimizira oštećenja mekog tkiva oko mjesta prijeloma.

  • Širina pločice: 12.0 mm
  • Debljina pločice: 4.0 mm
  • Proizvođač: Eickemeyer (Njemačka)

Dostupni modeli:

  • EM185997 4.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 138 mm, širina: 12 mm)
  • EM185998 4.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 151 mm, širina: 12 mm)
  • EM185999 4.5 mm BH Plate – 7 Holes (duljina: 164 mm, širina: 12 mm)
  • EM186000 4.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 150 mm, širina: 12 mm)
  • EM186001 4.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 163 mm, širina: 12 mm)
  • EM186002 4.5 mm BH Plate – 8 Holes (duljina: 176 mm, širina: 12 mm)