Ultrazvučni čistač – 6 l

Šifra artikla: ST1212

Tehničke karakteristike:

  • automatska kontrola frekvencije s obziorm na opterećenje spremnika
  • piezo-keramički pretvornik visokog intenziteta
  • elektronsko podešavanje vremena i temperature ciklusa
  • volumen komore: 6 l
  • težina uređaja: 5.4 kg
  • unutranje dimenzije: 297 x 238 x 100 visina mm
  • vanjske dimenzije: 345 x 315 x 246 visina mm