Ultrazvučni čistač – 3.5 l

Šifra artikla: ST1211

Tehničke karakteristike:

  • automatska kontrola frekvencije s obziorm na opterećenje spremnika
  • piezo-keramički pretvornik visokog intenziteta
  • elektronsko podešavanje vremena i temperature ciklusa
  • volumen komore: 3.5 l
  • težina uređaja: 3.5 kg
  • unutranje dimenzije: 297 x 135 x 100 visina mm
  • vanjske dimenzije: 345 x 210 x 238 visina mm