Mikrogramska vaga

Šifra artikla: V919

Tehničke karakteristike:

 • visokokvalitetna konstrukcija od vrhunskog aluminija
 • potpuno automatizirana interna kalibracija
 • maksimalno jednostavna kalibracija pritiskom na jednu tipku (HMS model)
 • temperaturno kontrolirano podešavanja (HMS, HSA, HSB modeli)
 • vremenski kontrolirano podešavanje (HMS, HSAmodel)
 • sat, GMP, GLP
 • platforma za vaganje promjera 80 mm
 • dostupni modeli:
  • HMS-120 – kapacitet: 120 / 42 g, gradacija 0.1/0.01 mg
  • HMS-220 – kapacitet: 220 / 82 g, gradacija 0.1/0.01 mg
  • HSA-120 – kapacitet: 120 g, gradacija 0.1 mg
  • HSA-220 – kapacitet: 220 g, gradacija 0.1 mg
  • HSA-320 – kapacitet: 320 g, gradacija 0.1 mg
  • HSB-120 – kapacitet: 120 g, gradacija 0.1 mg
  • HSB-220 – kapacitet: 220 g, gradacija 0.1 mg
  • HSB-320 – kapacitet: 320 g, gradacija 0.1 mg

   

Opcija: printer i software za mjerenje gustoće