Hematološki analizator – za kompletnu 3-djelnu diferencijalnu krvnu sliku

39.711 kn + PDV

Šifra artikla: VU2333

Tehničke karakteristike:

  • uređaj za analizu hematoloških parametara u punoj krvi
  • izuzetno je jednostavan za upotrebu i potrebno mu je samo 90 sekundi da izradi kompletnu 3-djelnu diferencijalnu krvnu sliku
  • prilikom početka mjerenja, 12 ul EDTA pune krvi automatski aspirira, pa tako nije potrebna priprema uzoraka
  • rezultati se automatski prebacuju u software za upravljanje podacima
  • tehnologija impedancije osigurava pouzdane rezultate – kako i kod zdravih životinja, tako i kod onih bolesnih
  • uređaj analizira krv 11 različitih životinja (pas, mačka, konj, zec, lasica, goveda, svinja, ovca) i za svaku od njih izrađena je posebna Smart kartica koja sadrži relevantne analitičke podatke i referentne vrijednosti
  • samo 12 ul pune krvi dovoljno mu je da izmjeri eritrocite, trombocite, leukocite, hemoglobin i eritrocitne konstante
  • za pse, mačke, konje, zečeve i lasice analizator izrađuje 3-djelnu diferencijalnu krvnu sliku koja uključuje limfocite, monocite, granulocite, te upozorava na povišene eozinofile
  • rezultati se prikazuju u 16 parametara, 3 histograma i 3-djelnom diferencijacijom + eozinofili.
  • cijena jedne krvne slike do 12,00 kn