Centralna stanica za monitoring

18.900 kn + PDV
dostava gratis

Šifra artikla: MU255

Tehničke karakteristike:

  • omogućuje monitoring do 32 pacijenta simultano
  • generira audio i vizualni alarm
  • svi parametri mogu biti dvosmjerno podešeni za svaki monitor
  • različiti modovi prikaza podataka i krivulja
  • pohranjivanje mjerenih podataka
  • kompatibilnost sa HL7 protokolom