Analizator elektrolita u punoj krvi, serumu, plazmi ili urinu

34.875 kn + PDV
dostava gratis

Šifra artikla: L1505

Tehničke karakteristike:

 • parametri: – N+ , K+ , Cl , Ca+ , Li+
 • ion selektivno mjerenje (ISE) za precizno određivanje nivoa elektrolita
 • automatska kalibracija, nema održavanja, jednostavan rad
 • mjesta za tri elektrode Na i K, na treće mjesto korisnik odlučuje sam Cl,Ca ili Li
 • sami odabirate konfiguracije testova (na taj način kontrolirate svoje troškove)
 • mogućnost stavljana u “Stand by” mode (na taj način koristite reagense samo za održavanje sistema što omogućuje uštedu)
 • 16×2 mjesta alfanumerički ekran
 • printer sa 16 redaka širine
 • radni uvjeti 15 do 32 C, više od 85 % vlage
 • dimenzije:33,5×31,5×29,5 cm
 • težina: 6 kg