Uređaj za određivanje masnoće u tijelu

Šifra artikla: BE1944

Tehničke karakteristike:

  • idealan za sportske centre  ili škole pri praćenju pretilosti djece
  • za 2 minute izračunava sljedeće parametre:
    • težinu ukupnog masnog tkiva u organizmu
    • težinu svih mišića i vitalnih organa
    • sadržaj vode u organizmu
    • vrijednost bazalnog metabolizma
    • procijenu idealne težine
    • vrijednost idealnog postotka masnoće za tu težinu prema spolu i starosti
  • dimenzije uređaja: 166x176x208 mm
  • težina: 1500 g